A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg "Partnerség a határ mentén - közös térinformatikai szolgáltatások" címmel (rövid nevén: CommonGIS). Eredménye egy olyan rendszer lett, ami a határmenti térségben sokaknak nyújthat segítséget területfejlesztési, turisztikai és egyéb területeken. A rendszer elérhető a www.vasteir.hu webcímen.

A CommonGIS projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretei között megvalósuló kezdeményezés. A projekt vezető partnere a Vas Megyei Önkormányzat, projektpartnere pedig a Burgenlandi Tartományi Hivatal. A fejlesztés alapja, hogy Burgenland több mint 10 éve és Vas megye is közel 10 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethető adattartalommal. A projekt előtt a rendszerekben a különböző térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülről találhatók adatok. A fejlesztés eredményeként a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezetű összevont területi adatszolgáltatásra.

A projektet nem csak az önkormányzatok, hanem cégek és az egyes emberek is használhatják. Könnyen elérhetőek például a vas megyei (és a burgenlandi) statisztikák, tervezhetőek utazások, kereshetőek címek és helyrajzi számok, kulturális vagy egyéb szempontból fontos helyek. Így akár tanulmányok, szakdolgozatok írásában és a mindennapjainkban is segítséget jelenthet. Azonban e mellett a területfejlesztés területén dolgozók számára még nagyobb segítséget nyújthat a többi szolgáltatás által.

 A projekt eredményei:

  • Mindkét partner részére készült egy állapotfelmérés a meglévő rendszerhez és egy rendszerterv a további fejlesztések pontos meghatározásához, amely elősegítette a további munkát.
  • Vas megyében megtörtént több új térképes adatbázis beszerzése, melyek segítenek a rendszer jobb működésében, a szélesebb szolgáltatási kör létrehozásában: ortofotó, domborzati térkép, többféle POI (olyan adatbázisok, amelyek bizonyos szempontból fontos helyeket jelölnek a térképen; pl.: benzinkutak, gyógyszertárak, ipari parkok, adó- és egyéb hivatalok, múzeumok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek), geoadatbázisok (szintén térképen megjeleníthető adatokat tartalmaznak; pl.: kerékpárutak, katasztrófavédelmi, illetve műemlékvédelmi szempontból fontos helyek, közigazgatási határok), kataszter térkép.
  • Elkészült egy új, fejlettebb, szélesebb szolgáltatási skálát nyújtó, bővíthető GIS rendszer. Ehhez kapcsolódóan a projektben a következőket vállaltuk és teljesítettük:
  • 7 alrendszer átalakítása új platfromra,
  • 10 közösített alrendszer létrehozása,
  • 2 centrope Map csatlakozás.
  • A rendszer működtetéséhez beszerzésre kerültek a megfelelő, nagy teljesítményű hardverek és nagysebességű internet hozzáférés.
  • Sor került a kiemelt célcsoportok oktatására, amelynek során a rendszer üzemeltetője és a rendszer több felhasználója is olyan tudásra tett szert, ami a hatékonyabb működést, illetve felhasználást segíti elő.
  • Széles körben tájékoztatjuk a megyében élőket a projekt eredményeiről és az ez által teremtett lehetőségekről.